top of page

Ett tankesätt i hur du anställer en ledare!


När företaget du arbetar på är i behov att anställa en ny medarbetare i en ledarskapsposition gäller det att veta eller definiera vilken riktning som företaget ska ta. Det kan spara mycket huvudvärk och resurser för hela organisationen. Det genom att veta vad för typ av person som man letar efter. En felrekrytering kan i slutändan bli väldigt kostsam för verksamheten, så det är lika bra att göra rätt från början.


Vi förklarar nedan hur du kan tänka och vilka parametrar som spelar roll beroende på vilket skede företaget är i.


Är du i start faserna av verksamheten är det vettigt att anställa en person som har en entreprenörsanda. I detta stadie handlar ledarskapet om att driva nya saker, är öppen för förändringar med korta ledtider, är bra på att engagera och inspirerar andra. Personen gillar att ha många bollar i luften samtidigt och är väldigt passionerad på arbetsplatsen. Egenskaperna kännetecknas likt en entreprenör.


I tillväxtstadiet så vill man ha en ledare som är mer producerande. Ledaren är med och förfinar och utvecklar verksamheten. Ledaren ser till vilka medarbetare som finns i verksamheten, vilka andra typer av personer som behövs för att bygga ett bra team. Ledaren implementerar nya arbetsmetoder som ska fungera över tid.


I mognadsstadiet behöver verksamheten ha en ledare som samverkar och förvaltar det man har. Ledaren tittar gärna på hur man kan underhålla och skapa nytt engagemang i verksamheten på befintliga medarbetare. De involverar fler personer för att få andra synsätt i vad man kan göra för att skapa större nytta och förbättringar för kunden/gästen.


I stagnation stadiet är ledaren den personen som förnyar och utvecklar verksamheten för att undvika nedgångsstadiet. När verksamheten har kommit till den nivå att en förbättring eller förnyelse måste ske i och med att tillväxttakten mattats av. Ledarens styrkor är att skapa engagemang på plats, testar andra metoder för att få kontakt med nya gäst klientel.


Oavsett i vilken situation som organisationen är i, kräver det att ledaren kan anpassa sitt ledarskap efter hur situationer uppstår. Ledarskap är en process precis som allt annat inom verksamhetsutveckling.


Kommentera gärna i fältet hur ni tänker kring anställning av ny medarbetare i ledningsposition.


5 visningar0 kommentarer
bottom of page