top of page

Hur du skapar värde för dina kunder/gäster?

Vi ställer oss alltid frågan hur vi kan hjälpa dig som företagsledare eller chefer att skapa fler värden för sina kunder/gäster. Vi gjorde en marknadsundersökning där vi frågade 20 företagsledare inom restaurangbranschen hur de arbetar med utbildningar inom sin organisation. Vad tror du är mest fokus på, interna eller externa utbildningar?


Det vi kunde utläsa i denna undersökningen var att de flesta restauranger lägger minimalt med resurser för att skicka sina medarbetare på externa utbildningar. Om företaget gör det, är det oftast dryckesutbildningar som är individanpassade. Alternativet är miljöfrågor, utbildningar inom RUS och liknande. Kurser som behövs egentligen alla behöver.


En sommelierutbildning kostar mellan 25 - 70 000 kr ex moms per person beroende på hur många steg och tid som individen kan lägga ned. Helt klart är det värt att skicka så många medarbetare som möjligt på sådana här utbildningar. Det kommer göra att det skapar spetskompetens för företaget och ger individen förutsättningen till att leverera högre kvalitet för gästen.

Genomsnittet i vår undersökning är att varje företag lägger 35 000 kr på utbildning. Om vi sätter det i perspektiv med vad en sommelierutbildning kostar är det i snitt en person som får den kunskapen under ett helt år. Vad händer om personen som har fått en utbildning blir långtidssjuk eller slutar? Då har ingen någon kompetens och verksamheten kommer sakta att dippa då gästerna inte känner igen sig. Är det värt att ta den risken?


Vi drar slutsatsen att alla som arbetar på samma hotell och restaurang bör få samma förutsättningar. Om alla kollegor får det i form av utbildning är chansen större att gästerna blir

nöjdare. Det borde vara en självklarhet.


För att hitta dit gäller det att sätta en strategi som är anpassad för alla. Ser du att vissa är längre fram än andra kan du bygga på deras kunskap med djupare utbildning. Du kommer även kunna sätta högre krav på dina medansvarstagare att nå era mål. Mjuka som hårda värden. Med rätt förutsättningar, i det här fallet utbildning kommer dina kollegor känna en trygghet i det de gör. Steg två är att dina kollegor ska våga ställa de viktiga frågora som gör att en konversation startar med gästen. Därefter har de några alternativ som de kan rekommendera. På så vis kommer en grundläggande utbildning vara väl investerade pengar.


Principen är på samma sätt att många arbetsledare inom byggbranschen har kravet på sina snickare att slå i så många spikar som möjligt per dag, men de har inte gett de en hammare. Hur många spikar slår hen i per dag? Antagligen inga.


Om man tänker i dessa banor kan man skapa inspiration för sina kollegor, som använder detta till att göra gästerna nöjdare. Det skapar även motivation till att lära sig mer och våga utmanas i olika situationer i sin försäljning. Vi lever trots allt i ett lärande samhälle och har en tillsammans kultur.


På så sätt skapar vi värde både internt för våra kunder (kollegor) men även externt (våra gäster).

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

När företaget du arbetar på är i behov att anställa en ny medarbetare i en ledarskapsposition gäller det att veta eller definiera vilken riktning som företaget ska ta. Det kan spara mycket huvudvärk